18 กันยายน 2566

แนวปฏิบัติในการดำเนินการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์กรณีการย้าย การโอน และการเปลี่ยนตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยการรับสมัครและการเสนอชื่อ สำหรับผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบสามารถยื่นในสมัครได้ ระหว่างวันที่ 18 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2566