30 พฤษภาคม 2566

ติดตามการเก็บข้อมูลตามแบบวัด OIT ของหน่วยงาน ปี 2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  เพื่อติดตามการเก็บข้อมูลตามแบบวัด OIT ของหน่วยงาน ปี 2566
 

29 พฤษภาคม 2566

บอมเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์"


วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่โรงเรียน ครู และนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬาให้กับจังหวัดนครปฐม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์" โดยมีนายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

22 พฤษภาคม 2566

พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ครบ 100 ปีวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ครบ 100 ปี ณ พระวิหารเทวสถิตย์ มูลนิธิสรรพราเชนทร์ โดยมีนายนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีฯ ถวายพวงมาลา และกล่าวถวายราชสดุดี

16 พฤษภาคม 2566

รับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

09 พฤษภาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาการขอกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์


วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาการขอกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม