27 กุมภาพันธ์ 2566

ส่งมอบงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริการงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้ส่งมอบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เนื่องจาก พรบ.แก้ไขคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 กำหนดให้การบริหารงานบุคคลเป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ
 

มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องและชมเชยให้โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ กรณีครูได้นำความรู้จากการอบรมโครงการ "หนี ซ่อน สู้" มาใช้แก้สถานการณ์เผชิญเหตุร้ายแรงให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โดยมีนายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้เสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม