12 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอายุราชการ 6 – 25 ปี สมัครเข้ารับการพัฒนาหลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน”

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอายุราชการ 6 – 25 ปี สมัครเข้ารับการพัฒนาหลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ผ่านระบบ KHURU Online ซึ่งเป็นหลักสูตรออนไลน์ 12 ชั่วโมง ผ่านการพัฒนาแล้วรับวุฒิบัตรได้ทันที จัดโดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับท่านที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดตาม QR Code ที่แนบมาด้วย